• Helligåndshuset

  • Vel nok byens ældste hus - 1434

  • Pladsen foran - til venstre - kaldes Erik Menveds Plads, selvom han aldrig har været der, til påmindelse om, at Randers fik købstadsrettig-heder i 1302, hvilket EM forkyndte i Viborg.

  • Helligåndshusets hjemmeside: http://home8.inet.tele.dk/lyngby