Haraldsted - Knud Lavard


 • -Et af Danmarkshistoriens mest omtalte drab fandt sted i Haraldsted Skov ved Ringsted i 1131, hvor lensherren over Slesvig-Holsten, Knud Lavard, blev offer for en sammensværgelse. Bag drabet stod hans fætter, Magnus, søn af den aldrende kong Niels.
 • Europa mod Norden
  Magnus og Knud var ligeværdige til tronen. Magnus og Knud repræsenterede to forskellige kulturpåvirkninger:
  Magnus stod for den gamle, nordiske, og Knud for den nye europæisk/orientalsk inspirerede ridderkultur, der breder sig ud over Europa efter korstogstidens begyndelse. Knud havde endvidere knyttet bånd til det russiske/slaviske område gennem ægteskab med Ingeborg af Novgorod. Knud blev af kong Niels udnævnt til grænsejarl i Sønderjylland for at løse problemet med de vendiske stammers hærgen. Han løste opgaven på en for alle parter tilfredsstillende måde. Knuds popularitet faldt dog ikke i god jord hos kong Niels og hans søn Magnus, der følte sig underlegen over for fætter Knud.
 • Mord og borgerkrig
  Spændingen udløstes med mordet på Knud Lavard den 7.1.1131. Dette mord gik ikke upåagtet hen. Der fulgte en kongekrise og borgerkrig, som sluttede 1157, hvor Valdemar - søn at Knud Lavard - blev enehersker. Han fik Paven, Innocens 2, til at ophøje sin far til helgen samtidig med, at han var i fuld gang med at opføre en imponerende gravkirke, Skt. Bendts kirke, for sin far. Innocens 2 pålagde Valdemar den Store at fortsætte korstogene mod de hedenske baltere og vendere. Den tyske kejsermagt skulle ikke blive for stærk.
 • Den mest storslåede fest i Ringsted
  I 1170 blev Knud Lavard begravet og helligkåret samtidig med, at Valdemars søn, Knud VI, blev salvet og kronet til Valdemars efterfølger. Det var den første kirkelige kongekroning i Danmark. Begivenheden styrkede både kirkens og kongemagtens position. Både kulturelt og økonomisk har Knud Lavard haft stor betydning for Ringsted. I Sct. Bendts kirkes vestkappe er han afbilledet på en trone med sin lensfane.
 • Knud Lavard føres til Frankrig
  Knud Lavards grav i kirken indeholder i dag kun få rester af ham, da hans skelet kort før Reformationen blev fjernet af munke fra moderklostret St. Denis ved Paris. I Haraldsted findes ruinerne af et valfartskapel, der blev opført på drabsstedet.
 • Knud Lavard i Vigersted kirke
  I Vigersted kirke findes Knud Lavard afbildet med rosenkrans i håret, d.v.s. som hertug eller prins, samt i en gruppe bestående af Vor Herre, der rækker en krone til ham, hvor han er omgivet at forskellige håndværkere. Knud Lavard var skytshelgen for Skt. Knudsgilderne, der senere udviklede sig til egentlige håndværkerlaug.