• Vores ældste søn, Poul
  • Elektrikeren
  • Måleteknikeren
  • Vort første barnebarns far