• Efter færdiggørelsen
  • Storebæltsbroen er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Som udgangspunkt.

    Vindmålere på Østbroen melder direkte til politiet, der kan fjernbetjene vejskilte ved motorvejene. På skiltene kan man læse, hvis der er problemer på broen, og hvornår det forventes, at man kan komme over

    Broen ligger i øst-vest-gående retning, altså langs med vinden de allerfleste dage om året. Men det kan ske, at kraftig vind fra nord eller syd kan give problemer i kortere tid.


  • Ser vi på vejret de seneste 20 år, ville kraftig sidevind have betydet, at broen måtte lukke 1 time om året. Der ville dog have været 200 timer fordelt over året, hvor campingvogne og andre lette køretøjer ville have forbud mod at køre over broen. Det bør understreges, at denne situation kun optræder yderst sjældent i sommermånederne, hvor der er flest campingvogne på vejene.