• Slotskirken i Wittenberg
  • Hvor Martin Luther var præst
  • 1517 offentliggjorde han sine teser
  • På kirkedøren