25 år som organist i Folkekirken

Menighedsrådet ved Sct. Mortens kirke under anførsel af formand og kontaktperson valgte at holde receptionen søndag d. 8. januar umiddelbart efter højmessen.
Det blev en fornøjelig stund med de mange dejlige mennesker, der var kommet for at lykønske mig.
Menighedsrådsforman, Allan Berg Nielsen, og sognepræst, Bent Martinsen, lykønskede mig i to meget meningsfulde taler.

Formanden taler

Formanden overbringer gaver

Jubilaren i centrum

Bent Martinsen taler

Rasmus og hans far, Poul

Mogens og Kamma

Lisbeth i centrum

Annelise og Flemming

Gratulanterne

Gratulanterne

De to talere

Jubilaren i midten

Ruth og Ulrik

Ulrik i samtale med Birgit